بیش از ۳ هزار نفر از دانش آموختگان دکتری جذب دانشگاه‌ها می‌شوند

بیش از ۳ هزار نفر از دانش آموختگان دکتری جذب دانشگاه‌ها می‌شوند
وزیر علوم از جذب ۳ هزار و ۳۰۰ نفر از دانش آموخته‌های دوره دکتری در فراخوان جذب دانشگاه‌ها خبرداد.

بیش از ۳ هزار نفر از دانش آموختگان دکتری جذب دانشگاه‌ها می‌شوند

وزیر علوم از جذب ۳ هزار و ۳۰۰ نفر از دانش آموخته‌های دوره دکتری در فراخوان جذب دانشگاه‌ها خبرداد.
بیش از ۳ هزار نفر از دانش آموختگان دکتری جذب دانشگاه‌ها می‌شوند

ممکن است بپسندید...