جزییاتی از گزارش آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های ایران

جزییاتی از گزارش آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های ایران
نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیتهای هسته ای ایران کاملا منطبق با برجام است.

جزییاتی از گزارش آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های ایران

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیتهای هسته ای ایران کاملا منطبق با برجام است.
جزییاتی از گزارش آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های ایران

ممکن است بپسندید...