دومین کنگره شهدای دانشجوی استان کرمانشاه در دانشگاه رازی برگزار می‌شود

دومین کنگره شهدای دانشجوی استان کرمانشاه در دانشگاه رازی برگزار می‌شود
دومین کنگره شهدای دانشجوی استان کرمانشاه هفتم اسفندماه امسال در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات دانشگاه رازی برگزار می‌شود.

دومین کنگره شهدای دانشجوی استان کرمانشاه در دانشگاه رازی برگزار می‌شود

دومین کنگره شهدای دانشجوی استان کرمانشاه هفتم اسفندماه امسال در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات دانشگاه رازی برگزار می‌شود.
دومین کنگره شهدای دانشجوی استان کرمانشاه در دانشگاه رازی برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...