شباهت جالب استقلال و بارسلونا چیست؟

شباهت جالب استقلال و بارسلونا چیست؟
استقلال با توجه به گل به خودی‌های حریفانش که با امتیاز همراه شده است یادآور بارسلونا در شروع فصل جدید است.

شباهت جالب استقلال و بارسلونا چیست؟

استقلال با توجه به گل به خودی‌های حریفانش که با امتیاز همراه شده است یادآور بارسلونا در شروع فصل جدید است.
شباهت جالب استقلال و بارسلونا چیست؟

ممکن است بپسندید...