مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد امروز به پایان می‌رسد

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد امروز به پایان می‌رسد
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فرصت ثبت نام جدید و ویرایش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد امروز، پنج شنبه ۳ اسفند به پایان می‌رسد.

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد امروز به پایان می‌رسد

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فرصت ثبت نام جدید و ویرایش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد امروز، پنج شنبه ۳ اسفند به پایان می‌رسد.
مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد امروز به پایان می‌رسد

ممکن است بپسندید...