نتانیاهو: برجام ایران را جسورتر کرده است

نتانیاهو: برجام ایران را جسورتر کرده است
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی علیه کشورمان مدعی شد که ایران با فاصله زیادی خطرناک‌ترین نیرو در منطقه است.

نتانیاهو: برجام ایران را جسورتر کرده است

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی علیه کشورمان مدعی شد که ایران با فاصله زیادی خطرناک‌ترین نیرو در منطقه است.
نتانیاهو: برجام ایران را جسورتر کرده است

ممکن است بپسندید...