هیلی: دمشق باحمایت مسکو هزاران نفر را در غوطه شرقی بمباران می‌کند!

هیلی: دمشق باحمایت مسکو هزاران نفر را در غوطه شرقی بمباران می‌کند!
نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن نادیده گرفتن حمایتهای کشورش از تروریست های تکفیری در سوریه، دمشق و مسکو را به کشتار غیرنظامیان در غوطه شرقی متهم کرد.

هیلی: دمشق باحمایت مسکو هزاران نفر را در غوطه شرقی بمباران می‌کند!

نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن نادیده گرفتن حمایتهای کشورش از تروریست های تکفیری در سوریه، دمشق و مسکو را به کشتار غیرنظامیان در غوطه شرقی متهم کرد.
هیلی: دمشق باحمایت مسکو هزاران نفر را در غوطه شرقی بمباران می‌کند!

ممکن است بپسندید...