پلیس انقلابی ایران اجازه ایجاد ناامنی به آشوبگران نمی‌دهد

پلیس انقلابی ایران اجازه ایجاد ناامنی به آشوبگران نمی‌دهد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: آشوبگران و شرارت آفرینان با هر نام و وابستگی، بدانند که پلیس انقلابی ایران اجازه ایجاد نا امنی و زیان به مردم را به آنها نخواهد داد.

پلیس انقلابی ایران اجازه ایجاد ناامنی به آشوبگران نمی‌دهد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: آشوبگران و شرارت آفرینان با هر نام و وابستگی، بدانند که پلیس انقلابی ایران اجازه ایجاد نا امنی و زیان به مردم را به آنها نخواهد داد.
پلیس انقلابی ایران اجازه ایجاد ناامنی به آشوبگران نمی‌دهد

ممکن است بپسندید...