پیشنهاد برگزاری رفراندم درباره استمرار ریاست‌جمهوری روحانی/ حاشیه‌سازی جز خوشحالی دشمنان انتفاعی ندارد

پیشنهاد برگزاری رفراندم درباره استمرار ریاست‌جمهوری روحانی/ حاشیه‌سازی جز خوشحالی دشمنان انتفاعی ندارد
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: ما حاضر هستیم رفراندم انجام دهیم آن هم در خصوص ادامه ریاست جمهوری آقای روحانی!

پیشنهاد برگزاری رفراندم درباره استمرار ریاست‌جمهوری روحانی/ حاشیه‌سازی جز خوشحالی دشمنان انتفاعی ندارد

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: ما حاضر هستیم رفراندم انجام دهیم آن هم در خصوص ادامه ریاست جمهوری آقای روحانی!
پیشنهاد برگزاری رفراندم درباره استمرار ریاست‌جمهوری روحانی/ حاشیه‌سازی جز خوشحالی دشمنان انتفاعی ندارد

ممکن است بپسندید...