تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است/ تروریسم در منطقه پایان نیافته است

تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است/ تروریسم در منطقه پایان نیافته است
رئیس مجلس با بیان اینکه تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است، گفت: ایجاد پایگاه از سوی آمریکا و ورود روزانه هزاران تریلی سلاح نشان می‌دهد که نمی‌خواهند تروریسم در منطقه پایان یابد.

تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است/ تروریسم در منطقه پایان نیافته است

رئیس مجلس با بیان اینکه تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است، گفت: ایجاد پایگاه از سوی آمریکا و ورود روزانه هزاران تریلی سلاح نشان می‌دهد که نمی‌خواهند تروریسم در منطقه پایان یابد.
تضعیف ریشه‌های انقلاب خیانت است/ تروریسم در منطقه پایان نیافته است

ممکن است بپسندید...