ثبت‌نام اردوی راهیان نور ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج آغاز شد

ثبت‌نام اردوی راهیان نور ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج آغاز شد
ثبت‌نام اردوی راهیان نور ویژه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تا ۹ اسفندماه و ثبت نام دانشجویان پسر نیز تا ۱۵ اسفند سال جاری ادامه خواهد داشت.

ثبت‌نام اردوی راهیان نور ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج آغاز شد

ثبت‌نام اردوی راهیان نور ویژه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تا ۹ اسفندماه و ثبت نام دانشجویان پسر نیز تا ۱۵ اسفند سال جاری ادامه خواهد داشت.
ثبت‌نام اردوی راهیان نور ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج آغاز شد

ممکن است بپسندید...