جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی پیشگام است

جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی پیشگام است
رئیس جهاد دانشگاهی به موفقیت‌های این مجموعه در حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: این نهاد با حمایت رهبری و تلاش محققان در حوزه پزشکی امروز در مزر علم حرکت می‌کند.

جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی پیشگام است

رئیس جهاد دانشگاهی به موفقیت‌های این مجموعه در حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: این نهاد با حمایت رهبری و تلاش محققان در حوزه پزشکی امروز در مزر علم حرکت می‌کند.
جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی پیشگام است

ممکن است بپسندید...