خوش خدمتی به صهیونیست‌ها به سبک «ترامپ»

خوش خدمتی به صهیونیست‌ها به سبک «ترامپ»
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سیاست‌های خود برای راضی کردن صهیونیست‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق فلسطینیان قصد دارد در هفتادمین روز تأسیس «رژیم اشغالگر قدس» سفارت آمریکا به قدس را اجرا کند.

خوش خدمتی به صهیونیست‌ها به سبک «ترامپ»

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سیاست‌های خود برای راضی کردن صهیونیست‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق فلسطینیان قصد دارد در هفتادمین روز تأسیس «رژیم اشغالگر قدس» سفارت آمریکا به قدس را اجرا کند.
خوش خدمتی به صهیونیست‌ها به سبک «ترامپ»

ممکن است بپسندید...