فرقه موسوم به دراویش ساخته انگلیس است/ نظام با قاطعیت برخورد کند

فرقه موسوم به دراویش ساخته انگلیس است/ نظام با قاطعیت برخورد کند
امام‌جمعه مشهد گفت: فرقه‌ای که با عنوان دراویش گنابادی جان و ناموس مردم را هدف قرار داده‌اند دست‌ساخته انگلیس است.

فرقه موسوم به دراویش ساخته انگلیس است/ نظام با قاطعیت برخورد کند

امام‌جمعه مشهد گفت: فرقه‌ای که با عنوان دراویش گنابادی جان و ناموس مردم را هدف قرار داده‌اند دست‌ساخته انگلیس است.
فرقه موسوم به دراویش ساخته انگلیس است/ نظام با قاطعیت برخورد کند

ممکن است بپسندید...