کریمی از محفل آشتی کنان سربلند بیرون آمد

کریمی از محفل آشتی کنان سربلند بیرون آمد
تیم فوتبال سپیدرود رشت دیدار هفته بیست و چهارم برابر سایپا را با برتری به پایان رساند. پیکان هم در تبریز برد ارزشمندی کسب کرد.

کریمی از محفل آشتی کنان سربلند بیرون آمد

تیم فوتبال سپیدرود رشت دیدار هفته بیست و چهارم برابر سایپا را با برتری به پایان رساند. پیکان هم در تبریز برد ارزشمندی کسب کرد.
کریمی از محفل آشتی کنان سربلند بیرون آمد

ممکن است بپسندید...