کنکور دکتری ۹۷ با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار شد

کنکور دکتری ۹۷ با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار شد
آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ امروز، جمعه، ۴ اسفند ماه ۹۶ با حضور ۲۳۴ هزار و ۴۵۴ داوطلب در ۵۵ شهر و ۱۱۷ حوزه امتحانی کشور به طور همزمان برگزار شد.

کنکور دکتری ۹۷ با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار شد

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۷ امروز، جمعه، ۴ اسفند ماه ۹۶ با حضور ۲۳۴ هزار و ۴۵۴ داوطلب در ۵۵ شهر و ۱۱۷ حوزه امتحانی کشور به طور همزمان برگزار شد.
کنکور دکتری ۹۷ با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار شد

ممکن است بپسندید...