ترامپ: اگر تحریم‌های کره شمالی جواب ندهد، وارد مرحله دوم می‌شویم

ترامپ: اگر تحریم‌های کره شمالی جواب ندهد، وارد مرحله دوم می‌شویم
رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد اگر تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی نتیجه ندهد، واشنگتن وارد مرحله دوم خواهد شد.

ترامپ: اگر تحریم‌های کره شمالی جواب ندهد، وارد مرحله دوم می‌شویم

رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد اگر تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی نتیجه ندهد، واشنگتن وارد مرحله دوم خواهد شد.
ترامپ: اگر تحریم‌های کره شمالی جواب ندهد، وارد مرحله دوم می‌شویم

ممکن است بپسندید...