حاشیه دیدار پرسپولیس _ استقلال خوزستان/ استقبال کم هواداران از بازی

حاشیه دیدار پرسپولیس _ استقلال خوزستان/ استقبال کم هواداران از بازی
بازیکنان تیم‌های پرسپولیس و استقلال خوزستان زمانی که مشغول گرم کردن بودند، نورافکن‌های ورزشگاه نیمه روشن بود که این مسئله کار را برای آن‌ها سخت کرد.

حاشیه دیدار پرسپولیس _ استقلال خوزستان/ استقبال کم هواداران از بازی

بازیکنان تیم‌های پرسپولیس و استقلال خوزستان زمانی که مشغول گرم کردن بودند، نورافکن‌های ورزشگاه نیمه روشن بود که این مسئله کار را برای آن‌ها سخت کرد.
حاشیه دیدار پرسپولیس _ استقلال خوزستان/ استقبال کم هواداران از بازی

ممکن است بپسندید...