طوفان ۸ دقیقه‌ای استقلال در غدیر

طوفان ۸ دقیقه‌ای استقلال در غدیر
مهاجم تازه وارد استقلال بازهم موفق به گلزنی شد.

طوفان ۸ دقیقه‌ای استقلال در غدیر

مهاجم تازه وارد استقلال بازهم موفق به گلزنی شد.
طوفان ۸ دقیقه‌ای استقلال در غدیر

ممکن است بپسندید...