عبدالله ویسی: می‌توانستیم برابر پرسپولیس بازنده نباشیم

عبدالله ویسی: می‌توانستیم برابر پرسپولیس بازنده نباشیم
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: با توجه به اختلافی که با پرسپولیس در جدول داشتیم، اما بازی خوبی را ارائه کردیم.

عبدالله ویسی: می‌توانستیم برابر پرسپولیس بازنده نباشیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: با توجه به اختلافی که با پرسپولیس در جدول داشتیم، اما بازی خوبی را ارائه کردیم.
عبدالله ویسی: می‌توانستیم برابر پرسپولیس بازنده نباشیم

ممکن است بپسندید...