فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر راه

فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر راه
پرواز ماهان از تهران به یاسوج که حامل وزیر راه و شهرسازی بود مجبور به فرود اضطراری در شیراز شد.

فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر راه

پرواز ماهان از تهران به یاسوج که حامل وزیر راه و شهرسازی بود مجبور به فرود اضطراری در شیراز شد.
فرود اضطراری هواپیمای حامل وزیر راه

ممکن است بپسندید...