فولاد یک – استقلال چهار/ آبی‌ها با ذوب فولاد به استقبال داربی رفتند

فولاد یک – استقلال چهار/ آبی‌ها با ذوب فولاد به استقبال داربی رفتند
تیم استقلال با برتری کامل در مقابل فولاد برای دربی پایتخت آماده شد.

فولاد یک – استقلال چهار/ آبی‌ها با ذوب فولاد به استقبال داربی رفتند

تیم استقلال با برتری کامل در مقابل فولاد برای دربی پایتخت آماده شد.
فولاد یک – استقلال چهار/ آبی‌ها با ذوب فولاد به استقبال داربی رفتند

ممکن است بپسندید...