مراسم چهلم شهدای سانچی

مراسم چهلم شهدای سانچی
مراسم چهلم شهدای سانچی عصر شنبه 5 اسفند در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.

مراسم چهلم شهدای سانچی

مراسم چهلم شهدای سانچی عصر شنبه 5 اسفند در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.
مراسم چهلم شهدای سانچی

ممکن است بپسندید...