مردم اردن باز هم در میادین شهر تظاهرات کردند

مردم اردن باز هم در میادین شهر تظاهرات کردند
صد‌ها نفر از مردم اردن دیشب نیز در اعتراض به تصمیمات دولت «هانی الملقی» در خصوص گرانی برخی کالا‌های اساسی و افزایش مالیات‌ها تظاهرات کردند.

مردم اردن باز هم در میادین شهر تظاهرات کردند

صد‌ها نفر از مردم اردن دیشب نیز در اعتراض به تصمیمات دولت «هانی الملقی» در خصوص گرانی برخی کالا‌های اساسی و افزایش مالیات‌ها تظاهرات کردند.
مردم اردن باز هم در میادین شهر تظاهرات کردند

ممکن است بپسندید...