نظامیان آمریکایی بدون مجوز در سوریه

نظامیان آمریکایی بدون مجوز در سوریه
رئیس‌جمهور آمریکا به این نتیجه رسیده که برای نگاه داشتن نظامیان کشورش در سوریه نیازی به اخذ مجوزهای جدید از کنگره ندارد.

نظامیان آمریکایی بدون مجوز در سوریه

رئیس‌جمهور آمریکا به این نتیجه رسیده که برای نگاه داشتن نظامیان کشورش در سوریه نیازی به اخذ مجوزهای جدید از کنگره ندارد.
نظامیان آمریکایی بدون مجوز در سوریه

ممکن است بپسندید...