واکنش انصارالله یمن به شایعات بی اساس درباره عبدالملک الحوثی

واکنش انصارالله یمن به شایعات بی اساس درباره عبدالملک الحوثی
منابع وابسته به انصارالله یمن به اخبار مربوط به شهادت رهبر این جنبش در جریان حملات هوایی به صعده واکنش نشان دادند و آنرا بی اساس دانستند.

واکنش انصارالله یمن به شایعات بی اساس درباره عبدالملک الحوثی

منابع وابسته به انصارالله یمن به اخبار مربوط به شهادت رهبر این جنبش در جریان حملات هوایی به صعده واکنش نشان دادند و آنرا بی اساس دانستند.
واکنش انصارالله یمن به شایعات بی اساس درباره عبدالملک الحوثی

ممکن است بپسندید...