ژاپن از تحریم‌های آمریکا علیه کره‌شمالی حمایت کرد

ژاپن از تحریم‌های آمریکا علیه کره‌شمالی حمایت کرد
مشاور نخست وزیر ژاپن اعلام کرد: از تحریم‌های آمریکا علیه کره‌شمالی قویاً حمایت می کنیم.

ژاپن از تحریم‌های آمریکا علیه کره‌شمالی حمایت کرد

مشاور نخست وزیر ژاپن اعلام کرد: از تحریم‌های آمریکا علیه کره‌شمالی قویاً حمایت می کنیم.
ژاپن از تحریم‌های آمریکا علیه کره‌شمالی حمایت کرد

ممکن است بپسندید...