گریه و واکنش حسینی بعد از دریافت کارت زرد و از دست دادن دربی+تصاویر

گریه و واکنش حسینی بعد از دریافت کارت زرد و از دست دادن دربی+تصاویر
دروازه‌بان استقلال با دریافت کارت زرد دربی را از دست داد و واکنش های جالبی داشت.

گریه و واکنش حسینی بعد از دریافت کارت زرد و از دست دادن دربی+تصاویر

دروازه‌بان استقلال با دریافت کارت زرد دربی را از دست داد و واکنش های جالبی داشت.
گریه و واکنش حسینی بعد از دریافت کارت زرد و از دست دادن دربی+تصاویر

ممکن است بپسندید...