یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در کرمانشاه

یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در کرمانشاه
یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در شهر کرمانشاه و با حضور مسئولان ارشد این استان، مهمانان ویژه و همچنین 400 نفر از راهنمایان گردشگری برگزار شد

یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در کرمانشاه

یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در شهر کرمانشاه و با حضور مسئولان ارشد این استان، مهمانان ویژه و همچنین 400 نفر از راهنمایان گردشگری برگزار شد
یازدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در کرمانشاه

ممکن است بپسندید...