آتش‌بس در سوریه شامل تروریست‌ها نمی‌شود

آتش‌بس در سوریه شامل تروریست‌ها نمی‌شود
رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد: آتش‌بس در سوریه شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود.

آتش‌بس در سوریه شامل تروریست‌ها نمی‌شود

رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد: آتش‌بس در سوریه شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود.
آتش‌بس در سوریه شامل تروریست‌ها نمی‌شود

ممکن است بپسندید...