ایران جزئی از این منطقه وسیع است و باید با آن گفت‌وگو کرد

ایران جزئی از این منطقه وسیع است و باید با آن گفت‌وگو کرد
وزیر خارجه قطر با اشاره به وجود برخی اختلافات با ایران تأکید کرد که این اختلافات تنها از طریق گفت‌وگو و راه‌حل‌های سیاسی حل خواهد شد.

ایران جزئی از این منطقه وسیع است و باید با آن گفت‌وگو کرد

وزیر خارجه قطر با اشاره به وجود برخی اختلافات با ایران تأکید کرد که این اختلافات تنها از طریق گفت‌وگو و راه‌حل‌های سیاسی حل خواهد شد.
ایران جزئی از این منطقه وسیع است و باید با آن گفت‌وگو کرد

ممکن است بپسندید...