تجمع جمعی از سپرده گذاران تعاونی ولیعصر (عج) مقابل مجلس

تجمع جمعی از سپرده گذاران تعاونی ولیعصر (عج) مقابل مجلس
جمعی از سپرده گذاران تعاونی اعتباری ولیعصر(عج) رباط کریم و بهارستان در اعتراض به بلاتکلیفی سپرده های خود مقابل مجلس تجمع کردند.

تجمع جمعی از سپرده گذاران تعاونی ولیعصر (عج) مقابل مجلس

جمعی از سپرده گذاران تعاونی اعتباری ولیعصر(عج) رباط کریم و بهارستان در اعتراض به بلاتکلیفی سپرده های خود مقابل مجلس تجمع کردند.
تجمع جمعی از سپرده گذاران تعاونی ولیعصر (عج) مقابل مجلس

ممکن است بپسندید...