حضور بیش از 20 هزار نوجوان در اردوهای تربیتی امام رضا(ع)

حضور بیش از 20 هزار نوجوان در اردوهای تربیتی امام رضا(ع)
در یازده ماه ابتدایی سال 96 بیش از 20 هزار جوان و نوجوان در برنامه ها و اردوهای تربیتی اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا(ع) حضور یافتند.

حضور بیش از 20 هزار نوجوان در اردوهای تربیتی امام رضا(ع)

در یازده ماه ابتدایی سال 96 بیش از 20 هزار جوان و نوجوان در برنامه ها و اردوهای تربیتی اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا(ع) حضور یافتند.
حضور بیش از 20 هزار نوجوان در اردوهای تربیتی امام رضا(ع)

ممکن است بپسندید...