دربی پایتخت در چه وضعیت آب و هوایی برگزار می‌شود؟+عکس

دربی پایتخت در چه وضعیت آب و هوایی برگزار می‌شود؟+عکس
دربی 86 طبق پیش بینی ها در یک هوای مطلوب برگزار خواهد شد.

دربی پایتخت در چه وضعیت آب و هوایی برگزار می‌شود؟+عکس

دربی 86 طبق پیش بینی ها در یک هوای مطلوب برگزار خواهد شد.
دربی پایتخت در چه وضعیت آب و هوایی برگزار می‌شود؟+عکس

ممکن است بپسندید...