درخواست ترکیه برای تحویل «صالح مسلم»

درخواست ترکیه برای تحویل «صالح مسلم»
وزارت دادگستری ترکیه به فاصله چند ساعت پس از بازداشت رهبر سابق حزب «اتحاد دموکراتیک سوریه» در جمهوری چک اعلام کرد که همه تلاش خود را برای تحویل وی به کار خواهد گرفت.

درخواست ترکیه برای تحویل «صالح مسلم»

وزارت دادگستری ترکیه به فاصله چند ساعت پس از بازداشت رهبر سابق حزب «اتحاد دموکراتیک سوریه» در جمهوری چک اعلام کرد که همه تلاش خود را برای تحویل وی به کار خواهد گرفت.
درخواست ترکیه برای تحویل «صالح مسلم»

ممکن است بپسندید...