دولت فکری به‌حال افزایش قیمت کالاها در آستانه سال نو بکند/ مابه‌التفاوت نرخ ارز را کجا هزینه می‌کنید؟

دولت فکری به‌حال افزایش قیمت کالاها در آستانه سال نو بکند/ مابه‌التفاوت نرخ ارز را کجا هزینه می‌کنید؟
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در حالی که قیمت ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان پیش بینی شده امروز ارز در بازار تا ۴۸۰۰ تومان هم به فروش می‌رسد دولت باید بگوید که مابه تفاوت قیمت ارز در کجا هزینه می‌شود و به کجا می‌رود.

دولت فکری به‌حال افزایش قیمت کالاها در آستانه سال نو بکند/ مابه‌التفاوت نرخ ارز را کجا هزینه می‌کنید؟

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در حالی که قیمت ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان پیش بینی شده امروز ارز در بازار تا ۴۸۰۰ تومان هم به فروش می‌رسد دولت باید بگوید که مابه تفاوت قیمت ارز در کجا هزینه می‌شود و به کجا می‌رود.
دولت فکری به‌حال افزایش قیمت کالاها در آستانه سال نو بکند/ مابه‌التفاوت نرخ ارز را کجا هزینه می‌کنید؟

ممکن است بپسندید...