عقب ماندگی از آنجا شروع شد که از آموزه‌های اسلامی دور شدیم

عقب ماندگی از آنجا شروع شد که از آموزه‌های اسلامی دور شدیم
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: عقب ماندگی و انحراف در حوزه عدالت از آنجا شروع شد که ما از آموزه‌های اسلامی دور شدیم.

عقب ماندگی از آنجا شروع شد که از آموزه‌های اسلامی دور شدیم

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: عقب ماندگی و انحراف در حوزه عدالت از آنجا شروع شد که ما از آموزه‌های اسلامی دور شدیم.
عقب ماندگی از آنجا شروع شد که از آموزه‌های اسلامی دور شدیم

ممکن است بپسندید...