قیمت مصوب شیرینی عید اعلام شد/ نظارت بازرسین اتحادیه بر قنادی‌ها

قیمت مصوب شیرینی عید اعلام شد/ نظارت بازرسین اتحادیه بر قنادی‌ها
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی با اعلام قیمت مصوب پنج نوع شیرینی ایام عید گفت: بازرسین اتحادیه بر واحدهای صنفی نظارت می‌کنند.

قیمت مصوب شیرینی عید اعلام شد/ نظارت بازرسین اتحادیه بر قنادی‌ها

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی با اعلام قیمت مصوب پنج نوع شیرینی ایام عید گفت: بازرسین اتحادیه بر واحدهای صنفی نظارت می‌کنند.
قیمت مصوب شیرینی عید اعلام شد/ نظارت بازرسین اتحادیه بر قنادی‌ها

ممکن است بپسندید...