لغو دیدار پائوک برابر المپیاکوس/ حمله هواداران به سرمربی انصاریفرد

لغو دیدار پائوک برابر المپیاکوس/ حمله هواداران به سرمربی انصاریفرد
دیدار تیم های فوتبال پائوک و المپیاکوس در سوپر لیگ یونان لغو شد.

لغو دیدار پائوک برابر المپیاکوس/ حمله هواداران به سرمربی انصاریفرد

دیدار تیم های فوتبال پائوک و المپیاکوس در سوپر لیگ یونان لغو شد.
لغو دیدار پائوک برابر المپیاکوس/ حمله هواداران به سرمربی انصاریفرد

ممکن است بپسندید...