ماله‌کشی اصلاح‌طلبان بر جنایت دراویش

ماله‌کشی اصلاح‌طلبان بر جنایت دراویش
نشریات زنجیره‌ای پس از یکی دو روز انفعال و سکوت در قبال جنایت وحشیانه دراویش داعشی، به جانبداری ضمنی از اوباش پرداختند.

ماله‌کشی اصلاح‌طلبان بر جنایت دراویش

نشریات زنجیره‌ای پس از یکی دو روز انفعال و سکوت در قبال جنایت وحشیانه دراویش داعشی، به جانبداری ضمنی از اوباش پرداختند.
ماله‌کشی اصلاح‌طلبان بر جنایت دراویش

ممکن است بپسندید...