نیروهای انقلابی در مجلس و قوه قضاییه کاهش یافته‌اند/ادامه این روال موجب رویگردانی مردم از نظام خواهد شد

نیروهای انقلابی در مجلس و قوه قضاییه کاهش یافته‌اند/ادامه این روال موجب رویگردانی مردم از نظام خواهد شد
رزاقی گفت: نیرو‌های انقلابی در مجلس و قوه قضاییه کاهش یافته اند و اگر این روال نیز ادامه پیدا کند نهایتا به نقطه‌ای می‌رسیم که همه مردم ایران از نظام رو بر می‌گردانند.

نیروهای انقلابی در مجلس و قوه قضاییه کاهش یافته‌اند/ادامه این روال موجب رویگردانی مردم از نظام خواهد شد

رزاقی گفت: نیرو‌های انقلابی در مجلس و قوه قضاییه کاهش یافته اند و اگر این روال نیز ادامه پیدا کند نهایتا به نقطه‌ای می‌رسیم که همه مردم ایران از نظام رو بر می‌گردانند.
نیروهای انقلابی در مجلس و قوه قضاییه کاهش یافته‌اند/ادامه این روال موجب رویگردانی مردم از نظام خواهد شد

ممکن است بپسندید...