پاسخ آیت‌الله سبحانی به داوری اردکانی

پاسخ آیت‌الله سبحانی به داوری اردکانی
محمد محمدرضایی طی یادداشتی از پاسخ آیت‌الله سبحانی به دکتر رضا داوری اردکانی خبر داده و به نقل از او نوشته است: مقصود مدافعان علوم انسانى اسلامى پالایش است نه ایجاد علم جدید.

پاسخ آیت‌الله سبحانی به داوری اردکانی

محمد محمدرضایی طی یادداشتی از پاسخ آیت‌الله سبحانی به دکتر رضا داوری اردکانی خبر داده و به نقل از او نوشته است: مقصود مدافعان علوم انسانى اسلامى پالایش است نه ایجاد علم جدید.
پاسخ آیت‌الله سبحانی به داوری اردکانی

ممکن است بپسندید...