الکل در سم زدايي مفيد است؟/ بلایی که الکل بر سر کبد می آورد!

الکل در سم زدايي مفيد است؟/ بلایی که الکل بر سر کبد می آورد!
كبد چرب، شايع است و از عوامل آن می توان به چاقي، كم تحركی، استرس زياد، مصرف نکردن مواد غذايي مناسب، استعمال دخانيات و مصرف الكل اشاره کرد.

الکل در سم زدايي مفيد است؟/ بلایی که الکل بر سر کبد می آورد!

كبد چرب، شايع است و از عوامل آن می توان به چاقي، كم تحركی، استرس زياد، مصرف نکردن مواد غذايي مناسب، استعمال دخانيات و مصرف الكل اشاره کرد.
الکل در سم زدايي مفيد است؟/ بلایی که الکل بر سر کبد می آورد!

ممکن است بپسندید...