امروز آخرین مهلت نام‌نویسی دوره‌های کاردانی علمی‌کاربردی/ ۹۳۲ داوطلب ثبت‌نام کردند

امروز آخرین مهلت نام‌نویسی دوره‌های کاردانی علمی‌کاربردی/ ۹۳۲ داوطلب ثبت‌نام کردند
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: امروز آخرین فرصت ثبت نام دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

امروز آخرین مهلت نام‌نویسی دوره‌های کاردانی علمی‌کاربردی/ ۹۳۲ داوطلب ثبت‌نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: امروز آخرین فرصت ثبت نام دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی است.
امروز آخرین مهلت نام‌نویسی دوره‌های کاردانی علمی‌کاربردی/ ۹۳۲ داوطلب ثبت‌نام کردند

ممکن است بپسندید...