انفجار مهیب در شهر «لستر» انگلیس

انفجار مهیب در شهر «لستر» انگلیس
منابع خبری یکشنبه شب از وقوع انفجاری مهیب در شهر لستر انگلیس خبر دادند.

انفجار مهیب در شهر «لستر» انگلیس

منابع خبری یکشنبه شب از وقوع انفجاری مهیب در شهر لستر انگلیس خبر دادند.
انفجار مهیب در شهر «لستر» انگلیس

ممکن است بپسندید...