تهران با مشارکت مردم به پیشواز نوروز می‌رود/ توضیحات درباره «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر»

تهران با مشارکت مردم به پیشواز نوروز می‌رود/ توضیحات درباره «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر»
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: سعی بر این شده که با توجه به آئین‌های استقبال از نوروز در قالب مشارکت فرهنگی مردمی در محلات سازماندهی شود.

تهران با مشارکت مردم به پیشواز نوروز می‌رود/ توضیحات درباره «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر»

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: سعی بر این شده که با توجه به آئین‌های استقبال از نوروز در قالب مشارکت فرهنگی مردمی در محلات سازماندهی شود.
تهران با مشارکت مردم به پیشواز نوروز می‌رود/ توضیحات درباره «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر»

ممکن است بپسندید...