جمعیت یک موضوع استراتژیک برای کشور است/ ۳۰ هزار سایت و وبلاگ به تمسخر افزایش جمعیت پرداخته‌اند

جمعیت یک موضوع استراتژیک برای کشور است/ ۳۰ هزار سایت و وبلاگ به تمسخر افزایش جمعیت پرداخته‌اند
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: علاوه بر شبکه‌های ماهواره‌ای ۳۰ هزار سایت و وبلاگ به‌طور همزمان به تمسخر موضوع افزایش جمعیت پرداخته‌اند.

جمعیت یک موضوع استراتژیک برای کشور است/ ۳۰ هزار سایت و وبلاگ به تمسخر افزایش جمعیت پرداخته‌اند

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: علاوه بر شبکه‌های ماهواره‌ای ۳۰ هزار سایت و وبلاگ به‌طور همزمان به تمسخر موضوع افزایش جمعیت پرداخته‌اند.
جمعیت یک موضوع استراتژیک برای کشور است/ ۳۰ هزار سایت و وبلاگ به تمسخر افزایش جمعیت پرداخته‌اند

ممکن است بپسندید...