دانشگاه بناب برنامه سخنرانی نماینده ارومیه را لغو کرد

دانشگاه بناب برنامه سخنرانی نماینده ارومیه را لغو کرد
هیئت نظارت دانشگاه بناب در اقدامی از برگزاری برنامه‌ای با حضور نادر قاضی‌پور ممانعت به عمل آورد.

دانشگاه بناب برنامه سخنرانی نماینده ارومیه را لغو کرد

هیئت نظارت دانشگاه بناب در اقدامی از برگزاری برنامه‌ای با حضور نادر قاضی‌پور ممانعت به عمل آورد.
دانشگاه بناب برنامه سخنرانی نماینده ارومیه را لغو کرد
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

ممکن است بپسندید...