دربی پایتخت به نام شهید رضایی مجد نامگذاری شد

دربی پایتخت به نام شهید رضایی مجد نامگذاری شد
دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و پنجم لیگ برتر به نام شهید مهدی رضایی مجد نامگذاری شد. ‏

دربی پایتخت به نام شهید رضایی مجد نامگذاری شد

دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و پنجم لیگ برتر به نام شهید مهدی رضایی مجد نامگذاری شد. ‏
دربی پایتخت به نام شهید رضایی مجد نامگذاری شد

ممکن است بپسندید...