رئیس جمهور چهارشنبه به هرمزگان سفر می‌کند

رئیس جمهور چهارشنبه به هرمزگان سفر می‌کند
رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی خود چهارشنبه نهم اسفندماه به استان هرمزگان سفر می کند.

رئیس جمهور چهارشنبه به هرمزگان سفر می‌کند

رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی خود چهارشنبه نهم اسفندماه به استان هرمزگان سفر می کند.
رئیس جمهور چهارشنبه به هرمزگان سفر می‌کند

ممکن است بپسندید...